Stichting Sulalam

Stichting Sulalam

Kamer van Koophandel: 81422458

RSIN: 862083953

Adresgegevens:

Stichting Sulalam

Per adres: NUAC / Kees Havelaar

Transportstraat 10

4283JL Giessen Nederland

Doelstelling:

 De stichting heeft ten doel:

  1. het verrichten van zendingswerk in het zuidelijke gedeelte van Sulawesi in het land Indonesië.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  4. het ondersteunen van programma’s om de armoede te bestrijden;
  5. het ondersteunen van onderwijs en praktijkonderricht aan studenten van Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray Makassar, Indonesië;
  6. het faciliteren van een praktijkplaats voor het vak Entrepeneurship, zodat studenten leren een onderneming op te zetten en te leiden.

Beleidsplan: Klik op de tekst voor een download: Beleidsplan Stichting Sulalam-def 

Namen en functie bestuurders:

Peter Dekker, voorzitter

Jerry van Rekom, secretaris

Kees Havelaar, penningmeester

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording: